Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: EU-domstolen

Av Megan Darby Den europeiske domstolen har forkastet et søksmål som krevde mer ambisiøse klimamål for EU innen 2030. Ti familier og en urfolkgruppe brakte "Folkets klimasak" inn for retten i mai 2018, og argumenterte for at EUs "utilstrekkelige" målsetting om 40% utslippskutt fra 1990-nivåene var en trussel mot deres menneskerettigheter. Retten...