Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: fiskeri

NVE, som har ilagt boten, sier de ser svært alvorlig på bruddet. Tørrleggingen skjedde 21. september i 2017, og varte i nesten to og en halv time. – Av omsyn til livet i elva skal det alltid sleppast tilstrekkeleg med vatn. Slepp av minstevassføring er ein avgjerande føresetnad for å få løyve...