Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: fjorddeponi

Advokater fra Kluge, Truls Gulowsen og Gina Gylver foran Oslo Tinghus.
Miljøorganisasjonene inviterer til pressekonferanse etter at dommen er offentliggjort.
Naturvernforbundet har gjennom en innsynsbegjæring fått tilgang til høringsuttalelsen til Fiskeridirektoratet. Direktoratet sier i sin innstilling at det ikke bør gis driftskonsesjon, og begrunner det med at flere nasjonale og regionale interesser er truet. De beskriver videre konsekvensutredningen som mangelfull på generelt grunnlag, og konkluderer med at det mangelfulle...