Reinen ved fjorden hvor Fiskeridirektoratet fraråder gruvedeponi (Foto Marion Palmer / Naturvernforbundet)
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Naturvernforbundet har gjennom en innsynsbegjæring fått tilgang til høringsuttalelsen til Fiskeridirektoratet. Direktoratet sier i sin innstilling at det ikke bør gis driftskonsesjon, og begrunner det med at flere nasjonale og regionale interesser er truet. De beskriver videre konsekvensutredningen som mangelfull på generelt grunnlag, og konkluderer med at det mangelfulle kunnskapsgrunnlaget gjør at føre var-prinsippet kommer til anvendelse. Hele høringsuttalelsen finner du her

Brevet viser videre til Havforskningsinstituttet, som i sin høringsuttalelse på det sterkeste fraråder å godkjenne søknaden fra gruveselskapet om å slippe ut gruveslammet i Repparfjorden.

Høringssvaret fra Fiskeridirektoratet

Industriministeren var i torsdagens TV-debatt lite interessert i å snakke om disse innvendingene fra statens egne fagorganer. Fjorddeponisaken blir nå slått kritisk opp i pressen over store deler av verden. Spørsmålet som kan reises er om det vil skade Norges omdømme som foregangsland i naturvern- og miljøsaker. Prosjektets innvirkning på reindriftsnæringen, og dermed Norges urfolkspolitikk, er også i ferd med å bli et tema.

– Lytter ikke til egne fagorgan

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, sier til en kommentar til Naturpress:

– Vi synes det er direkte oppsiktsvekkende at Nærings- og industridepartementet ikke engang har tatt seg tid til å kommentere Fiskeridirektoratets høringsuttalelse.

Silje Ask Lundberg finner det oppsiktsvekkende at næringsministeren overser faglige råd. (Foto: Tor Bjarne Christensen)

Hun finner det bekymringsfullt at regjeringen slik blankt overser sine egne fagorganer, da dette også omfatter det vitenskapelige grunnlaget fra Havforskningsinstituttet, som altså konkluderer med å sterkt fraråde en tillatelse til fjorddeponi for gruveslammet.


 

- Annonse -