Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: FOE

"Offentlige penger må i stedet støtte en rettferdig overgang bort fra fossil. En overgang som beskytter arbeidere, samfunnet og klimaet".