Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: fond

KLPs (Kommunal Landspensjonskasse) siling har skjedd i to trinn, først ved at man fjernet selskaper og sektorer som uansett ikke skulle være med, blant annet fossil energi, våpen og tobakk. Fra den opprinnelige basen i indeksen MSCI World på om lag 1.650 selskaper, var det da igjen 1.450 selskaper. Det neste...