Anne Kvam, leder for ansvarlige investeringer i KLP (Foto: Skjermdump/stillbilde av KLP-video).

KLPs (Kommunal Landspensjonskasse) siling har skjedd i to trinn, først ved at man fjernet selskaper og sektorer som uansett ikke skulle være med, blant annet fossil energi, våpen og tobakk.

Fra den opprinnelige basen i indeksen MSCI World på om lag 1.650 selskaper, var det da igjen 1.450 selskaper.

Det neste trinnet bestod i å trekke ut selskapene som gjør det dårlig på samfunnsansvar, og dermed forsvant ytterligere 700 selskaper.

De rundt regnet 750 selskapene som gjenstår, og som ifølge KLP scorer godt på samfunnsansvar, danner nå porteføljen i det nye svanemerkede fondet til KLP.

KLP poengterer imidlertid at alle fondene som de tilbyr, utelukker selskaper som medvirker til grove eller systematiske brudd på internasjonale normer.

– Det er viktig at vi tenker på hvordan vi håndterer den globen vi har fått i hendene, og overleverer den på en måte som gjør at barna våre også kan like den. Det driver meg, sier Anne Kvam (bildet), som på lanseringstidspunktet var leder for ansvarlige investeringer i KLP, i en video på KLPs hjemmesider.

Kvam har senere i sommer byttet jobb. Hun er nå konserndirektør i Telenor Group, med ansvar for Corporate Affairs.

Her er en liste over selskaper som KLP har utelukket fra sine fond.

Et svanemerket investeringsfond skal oppfylle et sett med miljøkrav, og i tillegg et sett med krav innen arbeidsforhold, menneskerettigheter og korrupsjon.


 

- Annonse -