Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: Fornebu

Det nye huset skal stå på et område mellom Fornebu S og Nansenparken, hvor det om noen år skal bygges 600 leiligheter og rekkehus. Det fremtidige boligprosjektet er et FutureBuilt forbildeprosjekt med høye miljøambisjoner.  Som en del av vinnerforslaget i arkitektkonkurransen for boligprosjektet 9.4 ble det presentert et felleshus i...
Bussen skal kjøre i skytteltrafikk på strekningen mellom Fornebu S og Storøya der Storøyodden badeplass ligger. Ruten kjøres ordinært fra mandag 18. juni og ut august. I dag, fredag 15. juni, kjøres en ekstra premieretur. Bussen kjører ellers alle dager mellom kl. 10 og 18, og turen er gratis. Den elektriske...