Vil du annonsere her banner
Vil du annonsere her banner

Stikkord: fossil

Av Natalie Sauer Verdenbanken møter kritikk for at den fortsetter å støtte utvikling av fossilt brensel, trass i at det har blitt gjort tiltak for å rydde i porteføljen. Banken får honnør for å ha sluttet å gi direkte lån til kullfyrte kraftverk, for å ha lovet å kutte i støtten...
Siden 2015 har tallet på nye kullkraftverk som hvert år har blitt etablert, falt med 84%, skriver The Guardian. Fullførte kullkraftverk har blitt mer enn halvert siden 2015, viser tallene i rapporten fra Global Energy Monitor. Og det er de fallende prisene på fornybare energiformer som svekker kullsektoren. I tillegg peker...
Ikke veldig overraskende, vil trolig mange si. Undersøkelsen er gjort av Respons Analyse i forbindelse med den pågående Agder Energi-konferansen i Kristiansand. Agder Energi er oppdragsgiver for byrået. Spørreundersøkelsen viste at kun tre av ti ledere mener de grønne jobbene vil vokse forbi oljenæringen, mens bare to av ti tror fornybar energi...