Montering av solcelleanlegg (Foto: Pixabay).

Ikke veldig overraskende, vil trolig mange si. Undersøkelsen er gjort av Respons Analyse i forbindelse med den pågående Agder Energi-konferansen i Kristiansand.

Agder Energi er oppdragsgiver for byrået.

Spørreundersøkelsen viste at kun tre av ti ledere mener de grønne jobbene vil vokse forbi

Tom Nysted, adm. dir. i Agder Energi (Foto: Flickr / Zerokonferansen).

oljenæringen, mens bare to av ti tror fornybar energi vil være verdens største energikilde i 2040. Topplederne har tilhold i prosessindustrien, olje- og gassnæringen og kraftbransjen.

– Dessverre ser det ut til at det er næringslivslederne som foreløpig har rett. Selv om vi har sett en formidabel vekst i fornybarnæringen de siste årene, utgjør kull cirka 40 prosent av det globale energiforbruket, og dette tallet har faktisk gått litt opp siden 1995, sier Tom Nysted, som er konsernsjef i Agder Energi.

Større tro på grønn omstilling blant vanlige folk

Selskapet har stilt de samme spørsmålene (i 2017) til folk generelt, i et representativt utvalg på 1.008 personer.

Befolkningsundersøkelsen viser at 4 av 10 mener Norge har flere grønne arbeidsplasser enn oljejobber i 2030. Like mange mener fornybar energi vil være verdens største energikilde i 2040. Tallene er på linje med funn fra en tilsvarende undersøkelse i fjor, ifølge Agder Energi.

Her er svarene som ble gitt i befolkningsundersøkelsen:


 

- Annonse -