Ledere i olje, energi og prosess: Tror mindre på grønt skifte enn andre

I en undersøkelse foretatt av Agder Energi viser det seg at bare tre av ti spurte toppledere innen de nevnte bransjene, mener de grønne jobbene vil vokse forbi oljenæringen.

Montering av solcelleanlegg (Foto: Pixabay).
- Annonse -

Ikke veldig overraskende, vil trolig mange si. Undersøkelsen er gjort av Respons Analyse i forbindelse med den pågående Agder Energi-konferansen i Kristiansand.

Agder Energi er oppdragsgiver for byrået.

Spørreundersøkelsen viste at kun tre av ti ledere mener de grønne jobbene vil vokse forbi

Tom Nysted, adm. dir. i Agder Energi (Foto: Flickr / Zerokonferansen).

oljenæringen, mens bare to av ti tror fornybar energi vil være verdens største energikilde i 2040. Topplederne har tilhold i prosessindustrien, olje- og gassnæringen og kraftbransjen.

Annonse

– Dessverre ser det ut til at det er næringslivslederne som foreløpig har rett. Selv om vi har sett en formidabel vekst i fornybarnæringen de siste årene, utgjør kull cirka 40 prosent av det globale energiforbruket, og dette tallet har faktisk gått litt opp siden 1995, sier Tom Nysted, som er konsernsjef i Agder Energi.

Større tro på grønn omstilling blant vanlige folk

Selskapet har stilt de samme spørsmålene (i 2017) til folk generelt, i et representativt utvalg på 1.008 personer.

Befolkningsundersøkelsen viser at 4 av 10 mener Norge har flere grønne arbeidsplasser enn oljejobber i 2030. Like mange mener fornybar energi vil være verdens største energikilde i 2040. Tallene er på linje med funn fra en tilsvarende undersøkelse i fjor, ifølge Agder Energi.

Her er svarene som ble gitt i befolkningsundersøkelsen:


 

- Annonse -