Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: frank sve

Frank Sve (bildet), begrunner forslaget med høye strømpriser og usikkerhet knyttet til den fremtidige kraftsituasjonen.