Frank Sve, FrP. Foto: FrP / Flickr / CC.

Fremskrittspartiet fremmer tirsdag et forslag i Stortinget om å bygge ut ny vannkraft der det er miljømessig forsvarlig – også i vernede vassdrag.

I representantforslaget ber Frp regjeringen sikre at kraftselskapene selv får søke om konsesjon i vassdrag som nå er vernet.

Energipolitisk talsperson i Frp, Frank Sve (bildet), begrunner forslaget med høye strømpriser og usikkerhet knyttet til den fremtidige kraftsituasjonen.

Han sier det må tenkes langsiktig for å unngå at Norge får et fremtidig kraftunderskudd.

– Da må vi sørge for å øke kraftproduksjonen i årene som kommer ved å bygge ut mer vannkraft, sier Sve.

Ap og H på glid

Tidligere har Senterpartiet og Fremskrittspartiet stemt for et forslag om å øke kraftproduksjonen ved å åpne vernede vassdrag for utbygging – mens diskusjonen nå pågår i både Høyre og Arbeiderpartiet.

Terje Aasland (Ap), leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, sa til Klassekampen i nyttårshelgen at det ikke er tvil om at Norge trenger mer strøm.

– I forbindelse med energikommisjonen vil det være naturlig å diskutere hvordan vi kan få mer ut av eksisterende vannkraft, men også se om det er mulig å bygge ut mer av det som har vært vernet, sa han.

389 vassdrag vernet

Høyres Nikolai Astrup har på sin side varslet at regjeringen kan regne med Høyres støtte for å vurdere skånsom utbygging av vernede vassdrag. Med forbehold om at det ikke går på bekostning av verneverdier, og at man tar i bruk ny teknologi.

Til sammen er 389 vassdrag i Norge enten helt eller delvis vernet mot utbygging.

I tillegg til å bygge ut mer vannkraft, foreslår Frp å effektivisere eksisterende vannkraft gjennom endringer i skattesystemet, og forenkle saksbehandlingstiden for nye konsesjoner.


- Annonse -
Vil du annonsere her?