Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: giftdeponi

I fire år har vi fulgt Miljødirektoratets forsvar for NOAHs etablering av deponi for farlig uorganisk avfall i Breviks gruver. Fortsatt gjenstår en del utredninger. NOAH selv skriver i sin konsekvensutredning om minst 13 temaer som skal risikovurderes senere.  Utslippspunkt, sammensetting i utslipp, rettigheter til gruvene, plassering av vannrenseanlegg,...