Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Grønn plattform

Det vil legge grunnlag for en lønnsom havvindutbygging i Norge, og teknologi som kan gi økt eksport og nye grønne jobber, sier sjefforsker i SINTEF, John Olav Tande.
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad mener "Grønn plattform" vil bidra til grønn omstilling.