Næringsminister Iselin Nybø møter Equinors Jens Økland (til venstre) og Florian Schuchert (til høyre) i forbindelse med tildeling av forskningsmidler til prosjektet Havnett. Foto: Equinor.

Næringsminister Iselin Nybø annonserte torsdag at prosjektet Havnett er innvilget støtte på 82,7 millioner kroner gjennom Grønn plattform-ordningen.

Havnett skal utvikle ny teknologi, kunnskap og løsninger som skal muliggjøre lønnsom utbygging av havvind på norsk sokkel, inkludert hvordan kraften fra havvind skal knyttes til strømnettet. Arbeidet vil omfatte både bunnfast og flytende vindparker, og på sikt kunne gi nye grønne arbeidsplasser og økte eksportinntekter, heter det i en pressemelding.

– Essensielt for å lykkes

Havnett går også under navnet Ocean Grid. Tre grupper med partnere står bak, utviklere og energiselskaper, leverandører og produsenter, samt forskning og innovasjon. I sistnevnte gruppe finner vi SINTEF, NTNU og UiO, mens både Equinor, Fred Olsen Renewables og Hafslund Eco er blant energiaktørene.

– Dette prosjektet vil utvikle teknologi og løsninger som er helt essensielle for å lykkes med havvindsatsningen. Det vil legge grunnlag for en lønnsom havvindutbygging i Norge, og teknologi som kan gi økt eksport og nye grønne jobber, sier sjefforsker i SINTEF, John Olav Tande.

Støtten fra Grønn plattform, inkludert prosjektbidrag fra partnerne, utløser en satsing på 125,5 millioner kroner totalt til å utvikle offshore havnett for fremtiden. Prosjektet skal gjennomføres over tre år.

– Vårt mål er at havvind kan realiseres i stor skala. Vi må bygge vindparker på en kostnadseffektiv måte og vi er avhengig av at vi får kraften helt frem til kunden. Det er avgjørende for å lykkes at energiselskaper, forskningsinstitusjoner og leverandørselskaper samarbeider om å få dette til, sier Florian Schuchert, ansvarlig for forskning på havvind i Equinor som er leder for prosjektet.

– Berede grunnen

I beskrivelsen av Havnett heter det at det skal adressere markedsdesign og regulatoriske forhold knyttet til utbygging og drift av et havnett for tilkobling av store havvindparker. Videre skal det utvikle norsk teknologi og leverandørindustri for leveranser av nye kabeldesign, subsea-teknologi og flytende omformerstasjoner. Forskningsdelen, ledet av SINTEF, skal løse spesifikke forskningsutfordringer.

I bakgrunnen ligger Europas mål om å installere 300 GW med havvindkapasitet innen 2050. Aktørene peker på Norges mulighet til bygge videre på sin teknologiske kompetanse for å kunne ta en betydelig andel av dette markedet.

 – Vi mener dette prosjektet er viktig og riktig for å utvikle gode løsninger og ny teknologi som kan realisere lønnsom havvind og havnett i Norge. Dette vil berede grunnen for nye konsepter, arbeidsplasser og leverandørindustri som kan konkurrere internasjonal, sier ansvarlig for havvind i Fred. Olsen Renewables, Lars Bender, som blant annet vil bidra som styreleder i prosjektet.


- Annonse -
Vil du annonsere her?