Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: holbergprisen

Fire elever ved Amalie Skram videregående skole i Bergen, vant med prosjektet: «Klimasøksmålet: konflikt i den norske maktfordelingen»