Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Horten

Pengene kommer fra Miljødirektoratet. Tilsagnet på inntil 90 millioner dekker 75 prosent av Horten kommunes kostnader ved oppryddingen av sjøbunnen, og halve statens kostnader ved opprydding etter et statlig eid verft i området fra perioden etter 2. verdenskrig. – Med dette tilsagnet ligger alt til rette for at oppryddingsprosjektet kan starte...