Vil du annonsere her banner
Vil du annonsere her banner

Stikkord: iddefjorden

Kystverket skal på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utrede hvordan en eventuell utbedring av innseilingen til Halden påvirker natur og miljø. I 2017 analyserte Kystverket mulighetene for å gjennomføre en slik utbedring. Arbeidet omfattet de samfunnsøkonomiske virkningene av et slikt tiltak, og denne analysen er oversendt Samferselsdepartementet. Departementet skriver i en pressemelding at...