Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: ingrid lomelde

"Havvind er en avgjørende del av alle scenarier for hvordan dette skal løses, en avgjørende del av en ny klimaøkonomi" (Ingrid Lomelde).