Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: isbre

Breane i Noreg har minka mykje både i lengde, areal og tjukkleik sidan år 2000. Men samanlikna med  perioden frå 2000 til 2019 hadde åtte av dei målte breane vesentleg betre massebalanse i 2020.
NVE måler fronten på 36 isbrear i Noreg, og i 2019 trekte samtlege seg tilbake. Breen med størst tilbakegong, Gråfjellsbrea, har trekt seg tilbake 82 meter på 1 år, og 584 meter på 10 år. – Mange norske brear hadde ein vekstperiode på 1990-talet, men etter år 2000 har alle breane...