Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: jillen-njaarke

Fare for brudd på menneskerettighetene til reineierne i Jillen-Njaarke som følge av vindkraftutbyggingen, mener Storebrand.
Stortinget må be «regjeringen omgjøre NVEs vedtak om fristforlengelse for Øyfjellet vindkraftverk», gjennom å vise til 19. juni-vedtaket, slik Rødt foreslår, skriver Christina Fjeldavli.
Jillen-Njaarke reinbeitedisktrikt krever umiddelbar stans i anleggsarbeidene. De prosjekterte 72 vindturbinene ligger midt i gamle flytteleier og kalvingsland.