Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Johan Castberg

Miljødirektoratet gir Equinor tillatelse til å slippe ut kjemikalier fra Johan Castberg-skipet i Klosterfjorden, kun 1,6 kilometer fra et marint verneområde.
Det er Equinor som har funnet feltet, som i følge Oljedirektoratet er beregnet å inneholde mellom 12 og 25 millioner fat olje. Funnet er gjort under en mil fra Johan Castbergfeltet, 225 kilometer nordvest for Hammerfest. – Funnet er viktig. Det bidrar til å avklare ressursgrunnlaget for Johan Castberg-feltet-. – Funnet er...