Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Nytt oljefunn i Barentshavet

Miljøorganisasjonene finner flere grunner til å la oljen ligge.

Norge har i snart hundre år også tjent enormt på oljefrakt, og shippingindustrien viser nå vilje til omstilling. Naturvernforbundet etterlyser det samme hos Equinor. (Ill.foto: Gidani ship-breaking yard, Pakistan, Wikimedia)

Det er Equinor som har funnet feltet, som i følge Oljedirektoratet er beregnet å inneholde mellom 12 og 25 millioner fat olje.

Funnet er gjort under en mil fra Johan Castbergfeltet, 225 kilometer nordvest for Hammerfest.

– Funnet er viktig. Det bidrar til å avklare ressursgrunnlaget for Johan Castberg-feltet-.

– Funnet er viktig. Det bidrar til å avklare ressursgrunnlaget for Johan Castberg-feltet som nå er under utbygging. Leting etter ressurser nær infrastruktur er en sentral del av Equinors ambisjon og strategi for norsk sokkel, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk sokkel, Nick Ashton til Sysla Grønn, som først skrev om funnet.

Om beregningene som er gjort så langt stemmer så vil funnet kunne produsere mellom 12 og 25 millioner fat med olje – ett fat inneholder knapt 160 liter, eller mellom to og fire millioner kubikkmeter. Planen er å koble det opp mot Castberg-feltet for prosessering og distribusjon av oljen. Dette er en strategi Equinor satser på for å få ned omkostningene og avtrykket rundt nye utbygginger.

Ingen jubel i miljøorganisasjonene

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, kan styre sin begeistring over funnet, og mener utbyggingen ikke er forenlig med Equinor sine løfter om å bli et bredt energiselskap.

– Johan Castberg burde aldri bygges ut. Feltet inneholder over 250 millioner tonn CO2.

Naturvernforbundets Silje Ask Lundberg. (Foto: T.L. Bjørsvik)

– Johan Castberg er et felt som aldri burde bygges ut. Feltet inneholder over 250 millioner tonn CO2. Med det nye oljefunnet vil utslippene bare øke, og konsekvensen er et klima i endring, skriver hun i en e-post til Naturpress. 

Truls Gulowsen, Greenpeace Norge (Foto: Monica Løvdahl / Wikipedia).

Truls Gulowsen, som leder Greenpeace Norge, er langt på vei enig. Han ser på oppmerksomheten rundt funnet som et ønske om å befeste Barentshavet som et vellykket prosjekt.

– Dette funnet er jo ikke så stort, så jeg tolker blesten om det som en bekreftelse på at Equinor er mer opptatt av budskapet om at de har funnet olje i det hittil tørre Barentshavet enn at dette er veldig lønnsomt. Han fortsetter:

– I den sammenhengen er funnet også problematisk, ettersom det kan bidra til å forlenge perioden med meningsløs statlig sløsing med midler for å lete etter og utvinne dyr og miljøskadelig arktisk olje som verdens klima ikke tåler.

– funnet kan bidra til å forlenge perioden med meningsløs statlig sløsing med midler for å lete etter og utvinne dyr og miljøskadelig arktisk olje.

I følge Oljedirektoratet ligger olje- og vannforekomsten fra 1415 meter under havflaten, og har moderat til god reservoarkvalitet. Dette er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 532, som ble tildelt allerede i 20. konsesjonsrunde i 2009. Det må med andre ord en aktiv politisk prosess til for at disse forekomstene, sammen med Johan Castbergs øvrige 250 millioner tonn med Co2, skal forbli fanget i sandsteinen, en og en halv kilometer under den arktiske havbunnen. Den prosessen er så langt vanskelig å finne.

- Annonse -
Vil du annonsere her?