Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: journalistikk

– Jeg er veldig stolt over å kunne annonsere dette samarbeidet, sier Terje Karlsen, redaktør og en av eierne av Transit Media AS.
Norsk Journalistlag (NJ) ønsker å gå foran med et godt eksempel i klima- og miljøsaken.
Nasjonale og globale kriser gir muligheter for dem som ønsker å spre falske nyheter og forsøke å manipulere folk. Nettopp da er det viktig at det finnes redaktørstyrte medier som gir deg informasjon du kan stole på, skriver Terje Karlsen i denne lederen.
Finnes det en link mellom klodens problemer og våre egne? Hva er sammenhengen mellom klimautfordringer og helseutfordringer? Sånn jeg ser det, finnes det en sammenheng mellom et økonomisk system som skaper press og stress på mange arbeidsplasser – og et økonomisk system som legger press på naturen. Simen Tveitereid dro denne...