Å sykle ut til et hasteoppdrag er ikke bare miljøvennlig, men i byen er elsykkel svært ofte den raskeste måten å komme fram på. Ill.foto: JavyGo / Unsplash.

Norsk Journalistlag (NJ) ønsker å gå foran med et godt eksempel i klima- og miljøsaken, og har derfor lansert en klimaveileder for organisasjonen, melder Journalisten.no i dag.

Siden et vedtak på landsmøtet i NJ i 2019 har det blitt arbeidet med hvordan journalistene aktivt skal tenke grønt i arbeidet sitt, med erkjennelsen av klimautfordringene i bunn. I 2020 satte organisasjonen ned et utvalg som har arbeidet med temaet, ledet av Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

I dag ble en såkalt klimaveileder presentert, som et resultat av arbeidet. NJ-leder Hege Iren Frantzen uttaler til fagnettstedet Journalisten at det viktigste med en slik veileder er bevisstgjøring.

Ill.foto: Pixabay.

– Det starter en prosess hos oss hvor vi begynner å tenke på hvordan vi kan være mer klimavennlige. Det var viktige diskusjoner på landsmøtet om at dette ikke skal påvirke journalistikken, men at det er ment som en veileder når NJ skal planlegge og arrangere møter, sier Frantzen.

I veilederen gis det råd til redaksjonene, generelt og konkret. Her er en liste over konkrete klima- og miljøtiltak som foreslås:

  • Subsidiere kollektivreiser og/eller el.sykkel for dei tilsette
  • Oppmode til innkjøp av “rykke-el.sykkel” og “rykke-el.bil” til redaksjonen
  • Gjenbruk av servise – og bruke meir klimavenleg eingongsservise
  • Kjeldesortering
  • Jobbe for å redusere el.avfall og i alle fall resirkulere det riktig!
  • Skal ein ha ein regel for kor lenge ein skal ha det elektroniske utstyret før ein byttar det?
  • Bruke mindre papir
  • Fleire digitale møte der ein kan, men utan at dette går på akkord med den gode journalistikken.
  • Meir klimavenleg møteservering: kortreist, sesongbasert og gjerne vegetarisk

Se hele klimaveilederen her.

Utvalgsleder Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll sier at innholdet i veilederen ikke er satt i stein. Om en av de klimatunge aktivitetene for journalistene – reising – sier han:

– Vi ønsker at NJs medlemmer skal tenke at har du muligheter til å bruke alternativ transport, så gjør gjerne det, selv om det koster litt mer enn å fly.

Regelen om å finne billigste reisemåte er allerede endret til at man kan velge den mest miljøvennlige, selv om den er dyrere.


- Annonse -