Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: kalklind

Miljødirektoratet har ilagt Bane Nor en bot på 200.000 kroner for ulovlig å ha hugget mellom 10 og 14 mål med kalklindeskog i et område mellom Skien og Porsgrunn. Telemarksavisa skriver at hogsten ble gjort i forbindelse med sikringsarbeider ved jernbanelinja, og Miljødirektoratet har påpekt at naturtypen var registrert i...