Bane Nor fikk kjempebot for ulovlig hogst

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Miljødirektoratet har ilagt Bane Nor en bot på 200.000 kroner for ulovlig å ha hugget mellom 10 og 14 mål med kalklindeskog i et område mellom Skien og Porsgrunn.

Telemarksavisa skriver at hogsten ble gjort i forbindelse med sikringsarbeider ved jernbanelinja, og Miljødirektoratet har påpekt at naturtypen var registrert i Bane Nors egen database.

Bane Nor erkjenner og beklager hogsten, men har ikke bestemt seg for om de vil vedta boten.

Ifølge direktoratet er boten satt så høyt fordi det er snakk om skade av stort omfang på en naturtype med høy miljøverdi. Kalklindeskog er en av de sjeldneste naturtypene i Norge, og Grenland er en av svært få steder i Norge med denne type skog.


Foto: Kalklind, MD Naturbase, TEBrandrud

- Annonse -