Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: klima. sverige

Spørsmålet som ble stilt var "Hvilken betydning har følgende sak  å si for ditt valg av parti i riksdagsvalget i dag?" De spurte velgerne kunne gradere viktigheten på sektorene. I svaroversikten har SVT angitt (på grafen over) hvor mange som har svart "Svært stor betydning". På topp i viktighet for de...