Skjermdump, SVT Nyheter
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Spørsmålet som ble stilt var «Hvilken betydning har følgende sak  å si for ditt valg av parti i riksdagsvalget i dag?»

De spurte velgerne kunne gradere viktigheten på sektorene. I svaroversikten har SVT angitt (på grafen over) hvor mange som har svart «Svært stor betydning».

På topp i viktighet for de svenske velgerne var helse, foran skole og utdanning og med likestilling på en tredjeplass. På de tre siste plassene lå flyktninger/innvandring, pensjoner og sysselsetting.

Den samme type valgdagsmåling har blitt foretatt ved alle riksdagsvalg i Sverige siden 2002. Bare under valgene i 2002 og 2010 kom miljø inn på listen, begge ganger som tiende viktigste sak.

Expressen fikk motsatte svar

Resultatene fra utspørringen på valgdagen står i kontrast til opinionsundersøkingen som avisen Expressen utførte 5. september, fire dager før valget. I denne undersøkelsen kom klima på topp som viktigste valgsak for de spurte.

Miljøpartiet sin talsperson, Isabella Lövin, som også er visestatsminister i den sittende regjeringen, kommenterte resultatet av denne undersøkelsen slik:

– Jeg er ikke overrasket. Klimaspørsmålet er vår generasjons største utfordring. Mennesker er med rette urolige, og vil ha en politikk som bidrar til at vi skal løse denne store utfordringen, sa Lövin.

Miljøpartiet har etter opptellingen så langt fått 4,3 prosents oppslutning i valget, en tilbakegang med 2,4 prosentpoeng. Antall mandater i riksdagen går ned fra 25 til 15.


 

- Annonse -