Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: klima

Claudia Sheinbaum.
Som klimaforsker var hun en periode tilknyttet FNs klimapanel, IPCC.
Målet er at Indonesia innen 2030 skal oppnå netto opptak av karbon i skogsektoren.
Karoline Andaur, WWF.
"Å komme med løfter uten noen plan for å følge dem opp er en oppskrift på avmaktsfølelse og håpløshet."
De kvotepliktige utslippene fra landbasert industri ble redusert med 6,5 prosent fra 2022.
Håkon Snortheim.
– Unge Høyre er for vern av LoVeSe. Vi har tatt den kampen i Høyre i mange år, men tiden vi lever i endrer seg, sier en av nestlederne.
Gullfaks A.
Net Zero Industry Act (NZIA) heter forordningen som skal skyte fart i det grønne skiftet i Europa. Den blir etter alle solemerker vedtatt i EUs ministerråd mandag. Hensikten er å sikre større konkurransekraft og at mer industri- og teknologiutvikling skjer på hjemmebane. Europas grønne bedrifter skal ikke lenger fristes til å...
"Norge er i dette henseende en aktiv bidragsyter til tørke og matmangel, og saboterer livsgrunnlaget ikke bare til Zambias barn, men på lengre sikt også våre barn".
Gabriel Attal.
– Ingen kan lære oss noe når det gjelder økologisk og miljømessig effektivitet, sier statsminister Gabriel Attal.
Shell. Greenpeace demonstration.
En femdel av aksjonærene i Shell stemte mot selskapets klimastrategi på generalforsamlingen.
David Tong. Mia Chamberlain.
Alle de undersøkte oljeselskapene driver med grønnvasking, lobbyvirksomhet mot klimatiltak og annen manøvrering for å undergrave energiomstillingen, skriver organisasjonen bak rapporten.