Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: klimaendring

En orkan i Houston kan gi store utslag på norske selskapers verdi på Oslo børs, og tørke, flom og ekstremvær i sårbare land kan føre til humanitære katastrofer. Det kan bety en dramatisk økning i behovet for nødhjelp og støtte til forebygging. Det er bare et par av mange mulige...