Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: klimarettssak

Byen legger ansvaret for klimapåvirkninger på oljeselskapene, for angivelig over flere tiår å ha villedet politikere og offentligheten om farene ved bruk av fossile brennstoff.
Av Megan Darby Den europeiske domstolen har forkastet et søksmål som krevde mer ambisiøse klimamål for EU innen 2030. Ti familier og en urfolkgruppe brakte "Folkets klimasak" inn for retten i mai 2018, og argumenterte for at EUs "utilstrekkelige" målsetting om 40% utslippskutt fra 1990-nivåene var en trussel mot deres menneskerettigheter. Retten...