Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: klimautslipp

"Skal legge til rette for at selskapene på norsk sokkel skal levere så mye olje og gass hver dag som mulig".
Internasjonal flytrafikk og shipping skal også regnes inn.
Samtidig har strategien en visjon om å fase ut klimagassutslipp fra skipsfarten så raskt som mulig i dette århundret. – Dette er en milepæl i arbeidet for å redusere klimagassutslippene fra internasjonal skipsfart. Dette er Parisavtalen for skipsfarten, og det er et stort gjennombrudd at strategien inneholder en visjon om nullutslipp....