Ill.foto: Pixabay

Samtidig har strategien en visjon om å fase ut klimagassutslipp fra skipsfarten så raskt som mulig i dette århundret.

– Dette er en milepæl i arbeidet for å redusere klimagassutslippene fra internasjonal

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

skipsfart. Dette er Parisavtalen for skipsfarten, og det er et stort gjennombrudd at strategien inneholder en visjon om nullutslipp. Det er også viktig at strategien inneholder både konkrete utslippsmål og en plan for hvordan de skal oppfylles, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

IMO har anslått at internasjonal skipsfart står for 2,2 prosent av de globale klimagassutslippene. Det er beregnet at uten tiltak vil utslippene øke med mellom 50 og 250 prosent innen 2050, avhengig av utviklingen av verdenshandelen.

Stort sprik i ambisjonsnivåene

IMO-forhandlingene har vært ledet av fagdirektør Sveinung Oftedal i Klima- og miljødepartementet. Ifølge KLD har det har vært stort sprik mellom ulike lands ambisjonsnivå, men etter ett år med omfattende forhandlinger er strategien nå vedtatt.

– Norge har jobbet hardt for å hale i land denne avtalen. Nå starter jobben for alvor på det enkelte skip med å kutte utslippene. Her håper jeg at norsk skipsfart skal vise vei og vise verden at det er fullt mulig å drive miljøvennlig og samtidig tjene penger, sier Elvestuen.

Energieffektivitet på hvert enkelt skip

Strategien i avtalen inneholder krav om at hvert skip skal bruke energien mer effektivt, og at total transporteffektivitet for hele sektoren skal forbedres med minst 40 prosent innen og videre til 70 prosent innen 2050.

– Det er svært positivt og viktig for en internasjonal næring som skipsfarten at det er vedtatt en global avtale. Den er et godt utgangspunkt for videre arbeid med å redusere utslipp fra internasjonal skipsfart, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

IMO vedtok å holde et ekstraordinært møte senere i 2018 for å sørge for rask oppfølging av strategien, etter et forslag fra Norge.


Foto av Ola Elvestuen: Flickr / nyebilder.no

- Annonse -
Vil du annonsere her?