Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: klimavalgalliansen

Klimavalgalliansen har nylig hatt sitt årlige fellesmøte. Der ble det vedtatt en uttalelse som tar fatt i Norges målsetninger for klimakutt. "Klimavalgalliansen uttrykker en sterk bekymring for Norges klimaambisjoner. Norge har satt mål for å redusere klimagasser som ligger langt under det som Parisavtalen har lagt til grunn", lyder uttalelsen...