Besteforeldre fra en demonstrasjon ved Stortinget. Foto: Naturpress.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Klimavalgalliansen har nylig hatt sitt årlige fellesmøte. Der ble det vedtatt en uttalelse som tar fatt i Norges målsetninger for klimakutt.


«Klimavalgalliansen uttrykker en sterk bekymring for Norges klimaambisjoner. Norge har satt mål for å redusere klimagasser som ligger langt under det som Parisavtalen har lagt til grunn», lyder uttalelsen som kom etter et forslag fra Besteforeldrenes klimaaksjon.

Et referat fra møtet er publisert på BK sine hjemmesider.

Det er nesten 70 organisasjoner knyttet til Klimavalgalliansen, som er en forlengelse av «Klimavalg 2013» og kampanjen som ble holdt før stortingsvalget den gangen.

Klimavalgalliansen er blitt et mer langsiktig redskap for organisasjoner som ønsker å stå sammen i klimakampen, heter det i referatet fra fellesmøtet. Både miljøbevegelse, trossamfunn og fagbevegelse er representert i paraplyorganisasjonen.

Framover skal kommune- og stortingsvalg fortsette å være viktige etapper i arbeidet. I 2018 blir det fokusert blant annet på arrangementet Broen til framtiden i mars, og på klimatoppmøtet i desember i Kaovice i Polen.


 

- Annonse -