Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: knølhval

På 1960-tallet var bestanden av knølhvaler i Sørishavet nesten utradert på grunn av massiv hvalfangst. Nå er det igjen store flokker med hval på sommerbeite.