Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Kommune-Norge

Reduserte utslipp fra personbiler, luftfart, passasjerbåter og cruiseskip bidro til de største utslippsreduksjonene.
Nå har nesten alle landets kommuner gjort klimatilpasninger innen vann- og avløp.
– Nå sender vi et tydelig signal til kommunene om at jordvern er et viktig hensyn som de må ta hensyn til i sitt planarbeid, sier Olaug Bollestad.