Foto: Unsplash.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Klimagassregnskapet for 2020 viser at kommunene hadde et lavere utslipp i pandemiåret. Nedgang i reising bidro sterkt til nedgangen.

Miljødirektoratet opplyser at det er vanskelig å fastslå konkret hvor stor del av nedgangen som skyldes koronarestriksjoner. 67 prosent av kommunene hadde nedgang i sine utslipp av klimagasser i 2020.

– Kommunene er viktige i arbeidet med å få ned klimagassutslippene. Oppdaterte tall for utslipp av klimagasser bidrar til økt bevissthet om utslippene lokalt. Vi håper det vil være et nyttig verktøy for kommunene i deres klimaarbeid, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Reduserte utslipp fra personbiler, luftfart, passasjerbåter og cruiseskip bidro til de største utslippsreduksjonene i kommunene. Det ses blant annet nedgang i personbilbruken nær grensen til Sverige og ved flyplassene.

Samtidig viser oversikten at utslippene fra oljeoppvarming har fått fra over 1 million tonn CO2-ekvivalenter i 2009 til tilnærmet null i 2020, da forbudet mot oljefyring ble innført.

(©NTB)


- Annonse -