Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: KPMG

Ifølge KPMG har de fleste av disse identifisert de bærekraftsmålene som er relevante for deres selskap, men selskapene kobler i liten grad kobler egen virksomhet opp mot FNs 17 bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål ble lansert i 2015. Rapporten til KPMG heter How to report on the SDGs: What good looks like and why it...