Annette Rønnov leder KPMGs norske satsing på tjenester innen bærekraft og klimaendringer (Foto: KPMG).

Ifølge KPMG har de fleste av disse identifisert de bærekraftsmålene som er relevante for deres selskap, men selskapene kobler i liten grad kobler egen virksomhet opp mot FNs 17 bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål ble lansert i 2015.

Rapporten til KPMG heter How to report on the SDGs: What good looks like and why it matters. Der går det fram at det er bærekraftsmål nummer 3 (god helse), 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst) og 13 (stoppe klimaendringene) som nevnes oftest av de selskapene som. Minst nevnt i selskapenes rapporter er bærekraftsmål 15, 2 og 14 – om henholdsvis liv på land, utrydde sult, og liv under vann.

Kun 8 prosent av selskapene har omtalt et eksempel på en egen business case der bærekraftsmålene har en konkret rolle. Bare 10 prosent av selskapene har satt seg forretningsmessige mål relaterte til bærekraftsmålene, og som er spesifikke og målbare.

– Investorer, kunder og myndigheter vil forvente mer

KPMGs norske satsing på tjenester innen bærekraft og klimaendringer ledes av Annette Rønnov (bildet), og hun sier at det finnes mange gode og forretningsbaserte grunner til at private selskaper skal jobbe for ett eller flere av FNs 17 bærekraftsmål.

– Kunder og medarbeidere vil forvente at selskapet tar et utvidet ansvar og ser virksomheten i et større perspektiv. Vi tror også at investorer, långivere, myndigheter, akademia og andre interessenter vil forvente mer, sier Rønnov.

Oppfordrer selskapene til se på hvordan de påvirker bærekraftsmålene

Norske Aker Biomarine er et selskap som ikke er med i studien, men som får honnør av KPMG for å inkludere FNs bærekraftsmål i sin strategi.

– Kanskje viktigst er at FNs bærekraftsmål representerer store muligheter for å kanalisere strategi, innovasjon og andre satsinger i retning av de målene som er relevante for den enkelte bedriften. Aker Biomarine eksemplifiserer dette på en god måte, sier Rønnov.

KPMG anbefaler selskaper å starte arbeidet med bærekraftsmålene med å bygge en balansert forståelse for hvordan selskapet på positivt og negativt vis påvirker FNs bærekraftsmål.

– Når selskapet ser seg selv i et større perspektiv, kan de begynne arbeidet med å vurdere hva som er viktigst og hvordan de kan prioritere innsatsen. Dette inkluderer å komme fram til målbare kriterier for hvordan de bidrar til bærekraftsmålene, sier Rønnov.

I tillegg til rapporten, har KPMG laget en oppsummering av hvordan styrer kan diskutere FNs bærekraftsmål og hvilken betydning de har for selskapet.


-Annonse-

 

 

 

 

 

 

 

- Annonse -
Vil du annonsere her?