Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: kulturarv

Om lag 8500 km2 av tidligere beitet areal over hele landet har de siste tiårene grodd til med skog.
12 av de 16 mest truede naturområdene i verden ligger i Afrika.