Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: kystøkosystem

"Økosystemet er sterkt forandret av utslipp fra blant annet kloakk og jordbruk, og overfiske".
Hvis det går som miljøorganisasjonen GRID-Arendal og deres partnere vil, får det "blå karbonet" en nøkkelrolle i kampen mot global oppvarming. Den norske miljøorganisasjonen jobber med innovative prosjekter med mål om å bekjempe klimaendringer. Ett av prosjektene handler om å beskytte og bevare dyr i havet og økosystemene langs kysten.  Organisasjonens...