Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: lokalvalg

Saker som bompenger, klima og kommunereform preget lokalvalget i 2019 og bidro til rekordhøy valgdeltakelse.