Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: meierisektoren

Norske meierier har nylig signert denne erklæringen, Dairy Declaration of Rotterdam, og føyer seg dermed til samlingen av mer enn 25 land som tidligere har signert. Erklæringen knytter seg opp til FNs 17 bærekraftsmål. Disse målene kalles også verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen...