Avtalen ble signert av Ida Berg Hauge, direktør for Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) og leder for IDF Norge, presidenten for IDF globalt, Judith Bryans og Gunnar Hovland, konsernsjef i TINE.

Norske meierier har nylig signert denne erklæringen, Dairy Declaration of Rotterdam, og føyer seg dermed til samlingen av mer enn 25 land som tidligere har signert. Erklæringen knytter seg opp til FNs 17 bærekraftsmål.

Disse målene kalles også verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Signeringen skjedde i Oslo 7. februar under IDF-dagen, der presidenten for IDF (International Dairy Federation), Judith Bryans, var tilstede.

– Erklæringen konstaterer at den globale meierisektoren har en viktig rolle når det gjelder å levere på FNs bærekraftsmål. Sektoren binder seg gjennom avtalen til kontinuerlige forbedringer. Hvert land som signerer prinsippene i erklæringen bidrar til å flytte oss nærmere målene om god helse blant folk og en sunn planet. Jeg setter pris på at mine kolleger i Norge tar dette steget i dag, sa Judith Bryans, president i IDF, under møtet.

Under signeringen fremholdt Ida Berg Hauge, direktør for Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no), at norske meieriprodukter hører hjemme i et sunt, bærekraftig og grønt kosthold.

– At både TINE, Q-Meieriene og Synnøve Finden slutter seg til erklæringen viser at norsk meieribransje tar de globale utfordringene på alvor, sier Berge i en pressemelding som er sendt ut.

– Først og fremst symbolsk

Ifølge Opplysningskontoret for Meieriprodukter er Norge godt i gang med å gjennomføre mange ulike tiltak på en rekke områder som gjør det naturlig å støtte prinsippene i erklæringen.

Hva den nylige signeringen av Rotterdam-erklæringen konkret vil bety for næringens arbeid med klimatiltak er uvisst. Erklæringen forplikter ikke signaturene.

– Hensikten er å vise at meieriindustrien er opptatt av bærekraft i bred forstand – både økonomisk, sosialt, miljømessig og relatert til helse. I tillegg har 25 land signert erklæringen hver for seg med ulike aktører i ulike land for å vise at de også nasjonalt er opptatt av disse problemstillingene. Det er ingen konkret forpliktelse i erklæringen, den fungerer først og fremst som et symbol på at dette er viktige områder som sektoren er opptatt av, sier Ida Berg Hauge.

– Egne mål og tiltak blant norske aktører

Hun understreker overfor Naturpress at meieriindustrien globalt lenge har hatt fokus på bærekraft, og at mange land og aktører har igangsatt mange tiltak for lenge siden.

– Det finnes en egen Standing Committee of Environment i IDF der man jobber sammen om disse problemstillingene.  Både IDF og andre globale meieriorganisasjoner er medlem av noe som heter Dairy Sustainability Framework. Her finnes mye nyttig informasjon om hva sektoren er opptatt av. Blant annet har man utarbeidet 11 bærekraftkriterier som skal gi et helhetlig perspektiv på bærekraft.

– Hva er meierisektorens mål for de nærmeste årene, innen klimatiltak?

– Meierisektoren er en stor sektor både i Norge og globalt. Det er ikke mulig å si noe om et felles mål innen klimatiltak da dette varierer fra land, organisasjon og selskap. Her i Norge har eksempelvis både TINE, Q-Meieriene og Synnøve Finden egne mål med de klimatiltakene de har igangsatt. I tillegg er det jo mange andre inne i verdikjeden til meierisektoren som også har satt opp egne mål, for eksempel emballasjeindustrien med Tetrapak og Elopak.  Akkurat nå signerer også bondeorganisasjonene en avtale med regjeringen om tiltak de fokuserer på, sier Hauge.


 

- Annonse -