Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: melk

Kumelk gir høyere CO₂-utslipp enn havremelk, men har også høyere proteininnhold.
Norske meierier har nylig signert denne erklæringen, Dairy Declaration of Rotterdam, og føyer seg dermed til samlingen av mer enn 25 land som tidligere har signert. Erklæringen knytter seg opp til FNs 17 bærekraftsmål. Disse målene kalles også verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen...