Vil du annonsere her banner
Vil du annonsere her banner

Stikkord: menneskerettsdomstolen

Seks portugisiske ungdommer og barn stevner EU, pluss seks land utenfor, Norge innbefattet, for brudd på menneskerettighetene.