Besteforeldre fra en demonstrasjon ved Stortinget. Foto: Naturpress.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) har søkt om å bli partshjelper i saken der seks unge portugisere har stevnet en rekke europeiske land, inkludert Norge, for Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Det var i september i fjor det ble kjent at seks portugisiske ungdommer og barn gikk til søksmål mot alle de 27 landene i EU, pluss seks land utenfor, for brudd på menneskerettighetene.

De seks landene utenfor EU som anmeldes, er Norge, Russland, Storbritannia, Sveits, Tyrkia og Ukraina.

Begrunnelsen for anklagen om brudd på menneskerettighetene, er at landene ikke har klart å gjennomføre tilstrekkelige tiltak for «bekjempelse av katastofal, global oppvarming».

Mer presist består anklagen i at klimapolitikken til landene det gjelder er for svak til å kunne oppfylle Parisavtalen, der målsettingen er å redusere klimagassutslippene med minst 50% innen 2030.

Solid erfaring

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) har solid erfaring med klimajuss etter at organisasjonen sammen med Naturvernforbundet var partshjelper for Greenpeace Norge og Natur og Ungdom i det norske klimasøksmålet. BKA, som sitter med sterk juridisk kompetanse blant flere av sine medlemmer, deltok gjennom alle rettsrundene, fra behandlingen i Oslo tingrett, via Borgarting lagmannssrett og fram til Høyesterett. Der endte saken i favør av staten like før jul.

BKA ønsker å bidra med vår kjennskap til norsk oljepolitikk, skriver organisasjonen om saken til de portugisiske ungdommene.

brevet til domstolen gir BKA sin støtte til saksøkerne. BKA peker på at Norge på villedende vis prøver å skille mellom klimapolitikk og oljepolitikk, og å holde sin oljeproduksjon og oljeeksport unna søkelyset.

Underskrivere av brevet til menneskrettsdomstolen i Strasbourg er Steinar Winther Christensen, på vegne av BKA, pensjonert høyesterettsadvokat, Ketil Lund, tidligere høyesterettsdommer, og professor Mads Andenæs ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo, ekspert på internasjonal rett og menneskeretter.

Saken fortsetter under bildet

Rettssalen i den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Foto: Adrian Grycuk / CC BY-SA 3.0 pl.

– BKA er vel forberedt på å være motvekt når Regjeringsadvokaten vil gjenta argumentene han har fremført i norske domstoler under klimasøksmålet som nylig ble avsluttet i Høyesterett, sier Mads Andenæs til organisasjonens hjemmesider. – Disse argumentene får ikke gjennomslag i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Alle sakene i denne domstolen er mot myndigheter i land som er anklaget for menneskerettsbrudd.


- Annonse -