Vil du annonsere her banner
Vil du annonsere her banner

Stikkord: miljøfotavtrykk

"Rundt 60-80% av miljøavtrykket i verden kommer fra husholdningers forbruk (NTNU), og vi i Norge er på forbrukstoppen." (Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender)